Logistyka transportu

0
18

Rola, jaką w dzisiejszym świecie odgrywa wszelkiego rodzaju transport jest nie do przecenienia. Z transportem mamy do czynienia na w każdej gospodarce, małej, średniej jak i dużej firmie, gdzie najważniejszym jest zadowolenie klienta końcowego. Aby jednak te działania były skuteczne, towar do odbiorcy docierał możliwie najszybciej jak to możliwe, niezbędna jest właśnie logistyka transportu. To właśnie ona odpowiada za to, aby wytworzone w zakładach produkcyjnych wyroby gotowe docierały do klientów ostatecznych najkrótszą z możliwych dróg, aby klient miał świadomość, że jego produkty nie zostały uszkodzone i we właściwy sposób na drogę zabezpieczone. Musi o to zadbać jednak nie tylko firma logistyczna, która podjęła się przewiezienia dobra z punktu A do punktu B lecz także i producent wyrobu. Jednak to, w jaki sposób logistyka transportu zapewni jego dostarczenie zależy przede wszystkim od ustaleń zawartych pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Znajdziemy je w liście przewozowym będącym tak naprawdę umową pomiędzy tymi dwoma podmiotami, regulującą jednocześnie wzajemne uprawnienia i obowiązki wobec siebie.