mgr Natalia Klich
psycholog dziecięcy z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog, oligofrenopedagog
certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia, ze specjalnością Psychologia Zdrowia
i Kliniczna. Absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii (Wrocław). Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
z pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz Oligofrenopedagogika.
Jestem certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych.

Ukończyłam roczne szkolenie Terapii Poznawczo – Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży
w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach, obecnie jestem w trakcie kursu podstawowego terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W praktyce wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam w Pabianickim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrycznym Kobiecym i Męskim oraz pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych i  gimnazjach. Od kilku lat prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju (w tym dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową) na podstawie Stosowanej Analizy Zachowania. 

Ukończyłam wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in.:

 • Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci, 
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych,
 • Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii.

W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. W trosce o dobro swoich pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne.