dziecko3
Oferta:
– terapia psychologiczna,
– terapia zaburzeń tikowych u dzieci i młodzieży,
– wczesne wspomaganie rozwoju,
– diagnoza funkcjonalna,
– opracowywanie programu stymulacji rozwoju funkcji poznawczych,
– terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci,
– terapia ręki,
– wspomaganie rozwoju intelektualnego,
– zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo,
– konsultacje wychowawcze,
– Trening Umiejętności Społecznych,
– szkolenia na zamówienia.


Cennik
:
– konsultacja psychologiczna (50 min.) – 150 zł
– psychoterapia (50 min.) – 150 zł
– wydanie zaświadczenia / opinii – od 30 zł

– Trening Umiejętności Społecznych 60 zł / os
– Diagnoza psychologiczna IDS-2 Skale Inteligencji Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – koszt badania 450 zł, opinia 200 zł.
– Diagnoza funkcjonalna (profilem PEP-R): 3 – 4 spotkania (wykonanie testu, przekazanie wyników rodzicom) – 300 zł.