Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż ruszyły zapisy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Trening ten przeznaczony jest głównie dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, dzieci nieśmiałych, dzieci z diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD, dzieci agresywnych, itp.

W ramach prowadzonych zajęć ćwiczone są takie umiejętności, jak:

   • komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne);
   • umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała);
   • emocje (rozpoznawania i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć);
   • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia);
   • umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć, podejmowanie decyzji oraz osiąganie kompromisów);
   • budowanie tożsamości (mocne i słabe strony, akceptowanie swojej choroby).


Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, liczących zwykle 3 – 6 osób. Każde zajęcia przebiegają wg ustalonego ramowego planu, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie lęku wśród uczestników treningu. Podczas zajęć uczymy się poprzez modelowanie oraz odgrywanie scenek (możliwość obejrzenia prawidłowej sytuacji społecznej i odegranie jej w parach). Podczas treningu duży nacisk kładę na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom TUS wrócenie do omawianych umiejętności i ich utrwalenie (po każdych zajęciach uczestnicy otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć, które wpinają do segregatora TUS).

Zapisów na Trening Umiejętności Społecznych można dokonywać pod nr telefonu: 693 804 325.
Uczestnictwo dziecka na zajęciach grupowych poprzedzone jest jednorazową, obowiązkową konsultacją z rodzicem, bądź opiekunem.

Serdecznie zapraszam!